-------------------------

ما اسیر جهانی هستیم که خود ساخته‌ایم

به انگیزه‌ی درگذشت جامعه‌شناس سرشناس معاصر؛ پیتر برگر

---------------------

این آدمها کمی زیادی تر‌ هستند

-------------------------------

شادی‌های خیابانی؛ خاطره‌ی ماندگار رهگذران شهرنشین

------------------------------
یلدا؛ آیینی که که از مرزهای فرهنگی عبور می‌کند


پنجره‌های شکسته و دیوارهای فروریخته


جشن‌های ایرانی، از معناسازی تا برقراری تعامل‌های اجتماعی


سهم ما و سهم این مدعی هریک چقدر است؟


آیا نسلهای حاضر در شهرهای رشت و بندرانزلی
از مزایای پروژه‌ی فاضلاب این دو شهر بهره‌مند خواهند شد؟

 


موزه‌ی میراث روستایی گیلان؛
انس با طبیعت، وحدت با میراث فرهنگی


ویژه نامه ی جامعه شناسی هفته نامه ی هاتف منتشر شد

نیل جوزف اسملسر
The special issue of Hatef Weekly Magazine has been published
"Neil Joseph Smelser"دستفروشي در رشت روز به روز در حال افزايش است
Peddlery grows in Rasht progressively


بررسی رفتارهای اجتماعی افراد در محیط شهری مدرن

Reviewing the social behavior of individuals in the modern urban environments