-------------------------------------

رمانتيسم اوليه‌ی آلماني ؛

آگاهی تب‌آلود یک جنبش

----------------------------

یوگنی وادالازکین؛

به جست و جوی ماهیت عشق در ابدیت

----------------------

آهای آدم، تو کجا بودی؟

--------------------------------
هگل و اندیشه‌ی فلسفی در روسیه ۱۸۳۰- ۱۹۱۷-
----------------------------------------------

معرفی یک کتاب منتشر نشده در ایران
کلنل؛ اثر محمود دولت آبادی

-------------------------------
مروری کوتاه بر کتاب زندگی النور مارکس

------------------------------------------------
آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها
(نقد و بررسی کتاب ؛ ویراستاران: ترنس‌بال، ریچارد دگر
)


تراژدی مردم
(مروری بر مجموعه‌ی دو جلدی تراژدی مردم؛ نوشته‌ی اورلاندو فایجس)


اراده های معطوف به بقا و استقرار؛ تقابلی نابرابر
(
مروری بر شهادتنامه ی اسپانیا اثر آرتور کوستلر)


خانه يي كه فرو ريخت و آوارش همچنان سنگيني مي كند
بررسي كتاب خانه‌ي دايي يوسف نوشته‌ى اتابك فتح‌الله زاده
 


زمان مي گذرد، سوداها را زسر بيرون كنيم
 


تماشاخانه نماد جامعه ي بسته
 


تجربه ي مدرنيته، هر آنچه سخت و استوار است...