نه پرسش؛ یک پاسخ

گفت و گو با پروفسور مارشال برمن

Interview with Prof. Marshall Berman

 


گفت و گو با پروفسور ژانت ولف

همه ی ما درگیر ساختارهای زبانی- فرهنگی می شویم که در آن مقیم هستیم

Interview with Prof. Janet Wolf


آخرين گفت‌وگوي منتشر نشده با فيلسوف فقيد، پروفسور ريچارد رورتي

The unpublished interview with the late scholar, Prof. Richard Rorty


گفت‌وگو با پروفسور امانوئل کاستلز، جامعه‌شناس
Interview with the distinguished sociologist, Prof. Manuel Castells


گفت‌وگو با پروفسور دلاكامپاني

به عقل و خرد بيشتر از سنت و فرهنگ بها دهيم

Put the "Rationale" and "Conscience" in priority rather
than "Tradition" and "Culture"
Interview with Professor Delacampagne


ناعدالتي و فقر در گفت‌وگو با پروفسور توماس پوگ
Inequality and poverty in conversation with Prof. Thomas Pogge


هويتهاي بومي و جهاني در گفت‌وگو با پروفسور فيوريو چروتي
Local and international identities; Interview with Prof. Furio Cerutti


گفت‌وگو با پروفسور کريستيان دلاکمپاني
Interview with Prof. Christian Delacompagne; Philosophy in the 20th century