به انگیزه‌ی فرا رسیدن 14 اَمرداد؛ سالروز صدور فرمان مشروطیت

گیلان روزهای هویت‌ساز تقویم خود را فراموش نکند!
 

نسرین پورهمرنگ

 

 

متاسفانه امسال نیز 14 اَمرداد؛ سالروز صدور فرمان تاریخی مشروطیت میان بی‌توجهی همه‌ی کسانی‌که می‌توانستند در گیلان، دستکم به سهم خود یادواره‌ای برای این روز باشکوه و تاریخی به راه بیندازند گذشت. 14 اَمرداد، اگر برای سایرین یک مناسبت و رخداد بزرگ ملی و تاریخی است، برای گیلانیان علاوه بر آن، به خاطر سهم و نقش فراوانی که در بُرهه‌های حساس این جنبش تاریخی برعهده گرفتند، یک روز ویژه و هویت‌ساز به شمار می رود.

در تاریخ همه‌ی ملت‌ها، چنین روزهای سرنوشت سازی که بنیان‌های حیات اجتماعی‌شان را زیر و رو می‌کند بسیار اندک است. انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، جنبش‌های استقلال‌طلبی آمریکا، انقلاب صنعتی،... جملگی جزو رخدادهای بزرگ تاریخی هستند که حیات اجتماعی ملت‌ها را به شدت متاثر ساختند. هیچ یک از این انقلاب‌ها و دگرگونی‌ها به یکباره با خود کامیابی و آسایش و امنیت وافر و مطلق به همراه نیاوردند. حقیقت و هویت پدیده‌های اجتماعی نیز به جز این نمی‌تواند باشد. در پدیده‌های اجتماعی از خیر مطلق و یا موفقیت‌های تمام و کمال خبری نیست. اما متاسفانه گاه بسیاری کسانی که به اصطلاح به نقد و تحلیل وقایع اجتماعی و به ویژه وقایع تاریخ‌ساز می‌پردازند، چنان برجانب یکسویه نگری پیش می روند، که دیگر هیچ سهمی از تحسین و سپاس و قدردانی برای موفقیت‌ها و پیشرفت‌های نسبی قائل نمی‌شوند؛ که این همان مطلق اندیشی است که در جریان نهضت مشروطه، انقلابیون کوشیدند تا با جلوه‌های نهادینه شده‌اش مبارزه کنند.

نقش به سزا و تحسین شده‌ی آزادیخواهان گیلانی، در احیای دستاوردهای جنبش مشروطیت و جلوگیری از به قهقرا رفتنش، در تاریخ این سرزمین به یادگار خواهد ماند. گیلانیان از اینکه می‌توانند به رفتار پیشینیان خود در حمایتی جانانه از جنبشی یگانه، آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مباهات کنند، مردمانی بختیار هستند. از همین‌روی سزاوار است که هرساله در چنین روزی، نه تنها از سر فخر و مباهات، که برای حفظ سرزندگی و هویت‌شان، سالروز جنبش مشروطه را عزیز دارند.

همنشینی این روز با روزهایی که در پی می‌آید و به نام روز خبرنگار رقم خورده است، خود تقارنی بس سازوار و خجسته است که تا همیشه می‌تواند یادآور همنشینی بی‌بدیل اندیشه و آزادمنشی، قلم و آزادیخواهی و انسان‌مداری باشد.  

 

------------------------------------

تاریخ انتشار: 17 مرداد ماه 1391 ؛ همزمان با روز خبرنگار- در هفته ‌نامه‌ی هاتف