تجربه‌ی عاشقی در ویرانه‌های آرمانشهر

----------------------------------------------

 

مهرگان؛ فراخوان نگاه دوباره به طبیعتپایان کار در راه است... ما از دست رفته‌ایمدوباره می سازمت وطن


 

زندگانی شعله می‌خواهد...


 

از منطق اعتدال تا برزخ انتظار


هیچ چیز تکرار نمی شود
(مروری بر زندگی و اشعار ویسلاوا شیمبورسکا؛ بانوی شعر لهستان)


روشنایی مهر مهرگان و اعتبار عهد آفرینش


آیا به راستی همه چیز از هم خواهد پاشید؟!

(مروری بر زندگی و آثار چینوآ آچه به؛ رمان نویس مشهور آفریقایی)


از گمینشافت تا گزلشافت ادبیات مدرن آفریقا


حرف زدن، شاید زمانی دیگر!

(مروری بر زندگی و آثار مو یان؛ برنده‌ی نوبل ادبیات 2012)


آبانگان خجسته باد


مرد لیزری؛ روایتی از نژادپرستی در سوئدویژه نامه‌ی ادبیات هاتف منتشر شد
(ویژه‌ی ادبیات آفریقا)


ویژه‌نامه‌ی ادبیات هاتف منتشر شد

(ویژه ی ادبیات سوئد)


آلکساندر آندوریل؛ همبستگی تخیل و واقعیت


سده؛ همنشینی با آتش مهر


به سیاحت یلدا   

 

 چشمانم چقدر زخمی اند
(ترجمه ی چند شعر از توماس ترونسترومر ؛ برنده ی نوبل ادبیات 2011)

 

  مهرگان؛ جشن آفرینش
 

  جشن تیرگان؛ پاسداشت هویت اجتماعی قلم

 

  مهر عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت

 

 وقتی سایه ی گذشته بر آینده سنگینی می کند

 

 هر آنچه از شنل گوگول سر بر آورد

ديالكتيك استبداد و عرفان

(مروري بر آثار داستايفسكي با رويكرد جامعه شناسانه)

 

 وقتی موسیقی شانس نواخته می شود...

(مروری جامعه شناختی بر "موسیقی شناس" اثر پل استر)

 

ريچارد براتيگان، روایتگر نسلهای سوخته
 

رهزنان را خواهم گفت، کاروانی خواهد آمد بارش لبخند
 

به انگیزه‌ی بیستم مهر، روز بزرگداشت حافظ
رمز ماندگاری در چیست؟

 

یک دامن گل، یک دامن شعر